Vergunning aanvraag
toestemming nodig
Onze opdrachtgever MRDH moet de veiligheid om en rond het spoor waarborgen. Zaken die de veiligheid van het spoor in gevaar brengen moeten worden vermeden. Daarom is een vergunning van MRDH en toestemming van de beheerder van de sporen (HTM of RET) altijd noodzakelijk als er werkzaamheden of activiteiten plaatsvinden om en rond de lokale spoorweg (trambaan, metrobaan of baan van RandstadRail). 

Vergunning aanvraag bij MRDH

Het is verboden op, in, boven, naast of onder de lokale spoorweg werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren of zaken te plaatsen. Te denken valt aan graafwerkzaamheden, het plaatsen en hebben van vaste voorwerpen, zoals bouwwerken, kabels, beplantingen of aan het storten van vaste stoffen of vloeistoffen. “Het plaatsen van zaken” moet ruim geïnterpreteerd worden. Daaronder valt bijvoorbeeld ook het laten groeien van bomen of gewassen.

De vergunning is digitaal aan te vragen via het aanvraagformulier  op de website van MRDH.

Toestemming van HTM (beheerder van de sporen)

Als er werkzaamheden worden uitgevoerd die een mogelijk gevaar vormen voor de veiligheid van het lokaal spoor, moet toestemming worden gevraagd aan de beheerder van het lokaal spoor. In de regio Haaglanden is HTM de beheerder van het spoor. Te denken valt aan hijskranen, hoogwerkers of bouwstellages met een valbereik in het ruimtelijk profiel. Ook heiwerkzaamheden en bronbemalingen op grotere afstand van de baan kunnen consequenties hebben voor de staat van de baan, de tunnel of het viaduct. Bij twijfel of de werkzaamheden invloed hebben op het lokaal spoor is het verstandig om contact op te nemen met de beheerder. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden bepaalt de beheerder of er maatregelen moeten worden genomen. De toestemming kan aangevraagd worden per email .

There is not much printable on this page.