Vergunning aanvraag

Vergunning aanvraag
toestemming nodig
Onze opdrachtgever MRDH moet de veiligheid om en rond het spoor waarborgen. Zaken die de veiligheid van het spoor in gevaar brengen moeten worden vermeden. Daarom is een vergunning van MRDH en toestemming van de beheerder van de sporen (HTM of RET) altijd noodzakelijk als er werkzaamheden of activiteiten plaatsvinden om en rond de lokale spoorweg (trambaan, metrobaan of baan van RandstadRail). 

Vergunning aanvraag bij MRDH

In de regio Haaglanden is HTM de beheerder van het spoor. Het is verboden op, in, boven, naast of onder de lokale spoorweg werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren of zaken te plaatsen. Als er werkzaamheden worden uitgevoerd, ook door particulieren, die een mogelijk gevaar vormen voor de veiligheid van het lokaal spoor, moet toestemming worden gevraagd aan de beheerder van het lokaal spoor. De toestemming wordt verleend door het verstrekken van een vergunning.

 

Werkzaamheden waarvoor toestemming nodig is zijn bijvoorbeeld hijs- en graafwerkzaamheden, het plaatsen zaken als vaste voorwerpen, zoals bouwwerken, kabels, beplantingen of aan het storten van vaste stoffen of vloeistoffen. “Het plaatsen van zaken” moet ruim geïnterpreteerd worden. Ook het laten groeien van bomen of gewassen valt hieronder. Heiwerkzaamheden en/of bronbemalingen op grotere afstand van de baan kunnen ook consequenties hebben voor de staat van de baan, de tunnel of het viaduct.

Een vergunning is digitaal aan te vragen via het aanvraagformulier  op de website van MRDH.

Afstemming met HTM over normen, voorschriften en techniek

Wanneer de werkzaamheden een directe relatie hebben met het lokale spoor kunnen er normen en voorschriften van toepassing zijn. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden bepaalt de beheerder van de sporen welke normen en voorschriften van toepassing zijn en of er aanvullende maatregelen moeten worden genomen. In de regio Haaglanden is HTM de beheerder van het spoor Informatie kan aangevraagd worden per email.

Bij twijfel of de werkzaamheden invloed hebben op het lokaal spoor is het verstandig om contact op te nemen met de beheerder op bovenstaand email adres. Dit voorkomt dat er voorwaarden opgelegd worden tijdens het verkrijgen van de vergunning die tot aanpassingen van ontwerp en uitvoering kunnen leiden.

There is not much printable on this page.