Vrijebanselaan

Van2 oktober 2017
Tot10 oktober 2017

Asfalteren

HTM laat werkzaamheden uitvoeren aan de wegconstructie in de tramzone van de Vrijebanselaan tussen de Reineveldbrug en de Wateringsevest.

 

Duur van de werkzaamheden

De werkzaamheden vinden plaats overdag en in de avond. Het werk start in week 40 op maandag 2 oktober en duurt tot en met vrijdag 10 oktober 2017. Met name de weersomstandigheden kunnen ertoe leiden dat er niet gewerkt kan worden en dat de geplande werkzaamheden verschuiven. Op deze website onder het kopje werkzaamheden kunt u de actuele planning van de werkzaamheden volgen.

 

Aard van de werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de asfalt laag en het weer aanbrengen van een nieuwe laag asfalt. U kan dus worden geconfronteerd met geluid en andere verschijnselen die normaal niet voorkomen. Wij doen ons uiterste best om geluids- en eventuele andere overlast te beperken. Desondanks kan er sprake zijn van overlast. Wij vragen u om begrip hiervoor.

 

Bereikbaarheid

Vanaf maandag 2 oktober 2017 worden er aangepaste verkeersmaatregelen ingesteld voor het fiets- en autoverkeer op de  Vrijebanselaan vanaf de Reineveldbrug tot de Wateringsevest met uitzondering voor voetgangers. De weg wordt niet afgesloten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Informatie

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Dat kunt u doen via onze website www.htm.nl/klantenservice. Telefonisch zijn we bereikbaar via 0900 – 4864636; op werkdagen tussen 7.00 uur - 22.00 uur en in het weekend tussen 9.00 uur – en 22.00 uur. Op werkdagen tussen 19.00 uur en 22.00 uur kunt u tijdens de werkzaamheden ook bellen met 070-374 9149.