Torenstraat

Van22 mei 2017
Tot24 mei 2017

Aanbrengen asfalt trambaan

HTM gaat een nieuwe strook asfalt aanbrengen in de tramzone van de Torenstraat, tussen de Korte Molenstraat en de Noordwal, van het tramspoor richting de Bilderdijkstraat.

Duur van de werkzaamheden

De werkzaamheden vinden op de dag en in de avond plaats. Het werk start op maandag 22 mei en duurt tot en met woensdagavond 24 mei 2017.  

Bereikbaarheid

Vanaf maandagochtend 22 mei, circa 06.00 uur, wordt de Torenstraat voor het verkeer afgesloten, tussen de Korte Molenstraat en de Noordwal met uitzondering van fietsers en voetgangers. Er is een omleidingsroute voor het overige verkeer.    

 

Graag uw medewerking
Wilt u zo vriendelijk zijn om tijdens de werkzaamheden uw auto, indien noodzakelijk, ergens anders te parkeren? 

Veiligheid
HTM zal tijdens de werkzaamheden al het mogelijke doen om de overlast te beperken en de veiligheid te bewaken. Toch blijft het werkterrein een gevaarlijke plek voor kinderen. U doet er verstandig aan uw kinderen hierop te wijzen. De tram blijft gedurende deze werkzaamheden rijden.  

Informatie
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt via internet contact opnemen met ons contactcentrum: https://www.htm.nl/klantenservice/vraag,-opmerking,-klacht-of-schade/ Of bellen met: 0900-48 64 636  (werkdagen van 07.00 – 19.00 uur, gebruikelijke belkosten) Buiten kantoortijden tijdens werkzaamheden kunt u bellen met 070-374 9149 (op werkdagen tussen 19.00 uur en 23.00 uur)