Perrons RandstadRail

Van1 juli 2017
Tot20 augustus 2017

Verbouwing halte Buytenwegh, De Leyens, Leidsewallen en Meerzicht

Vanaf 3 juli t/m 20 augustus vinden er werkzaamheden plaats op vier haltes van RandstadRail, te weten halte Buytenwegh, halte De Leyens, halte Leidsewallen en halte Meerzicht. De werkzaamheden bestaan enerzijds uit het compleet vernieuwen van de gecoate vloerafwerkingen van de perrons, inclusief de hellingbanen en anderzijds uit het herstellen en schilderen van hekwerken, leuningen en liftombouwen.

 

In de hiervoor genoemde periode is er een buitendienststelling in twee fasen.

In de periode van 3 juli t/m 30 juli is de rijrichting linksom buitendienst.

In de periode van 31 juli t/m 20 augustus is de rijrichting rechtsom buitendienst.

U kunt dan slechts beperkt (in één richting) gebruik maken van de RandstadRail-lijnen. In deze periode worden de vloerafwerkingen vernieuwd. Dit houdt in dat de oude afwerking wordt verwijderd. Bij de uitvoering van deze werkzaamheden kan er sprake zijn van overlast in de vorm van geluid en/of stof. Wij doen ons uiterste best om deze overlast te beperken, maar kunnen dit helaas niet geheel voorkomen. Wij vragen uw begrip hiervoor. Daarna wordt de ondergrond gerepareerd en een nieuwe vloerafwerking aangebracht.

 

Vanaf 21 augustus voeren we de andere werkzaamheden, zoals het herstellen en schilderen van hekwerken, leuningen en lift ombouwen uit. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd terwijl de RandstadRail-lijnen in gebruik zijn. Wij verwachten hiervan geen overlast voor u als omwonende.

 

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Via onze site: www.htm.nl/klantenservice/vraag,-opmerking,-klacht-of-schade of telefonisch via: 0900 - 4864636 (elke werkdag van 07.00 - 22.00 uur, za/zo 0.900- 22.00, 10 cent per minuut).