Nieuwe Parklaan

Van20 augustus 2016
Tot16 december 2016

Vernieuwing sporen

Eind augustus 2016 is het laatste deel van de herinrichting van de Nieuwe Parklaan gestart. De tramsporen tussen de Cremerweg en de Kapelweg worden vervangen en meteen geschikt gemaakt voor de komst van de nieuwe stadstram in 2017. De werkzaamheden duren naar verwachting tot medio december. Daarna zal tram 9 weer rijden tot aan het eindpunt in Scheveningen, nog wel met trams van het oude type. Als het test- en proefbedrijf met de nieuwe stadstram op dit traject is doorlopen, zullen de nieuwe trams op de gehele lijn worden ingezet. Gelijktijdig met bovenstaand project zijn de sporen tussen Circusplein en Zwarte Pad aangepakt. Dit traject is inmiddels afgerond. Voor meer informatie, bijvoorbeeld over de verkeersmaatregelen, verwijzen we graag naar de site van de Gemeente Den Haag.