Lijnbaan - Noord West Buitensingel

Van29 juli 2019
Tot6 september 2019

Vervanging tramrails

HTM laat van 29 juli tot 6 september 2019 werkzaamheden uitvoeren aan de tramsporen op de Lijnbaan, Noord-West Buitensingel, Koningin Emmakade en Waldeck Pyrmontkade in Den Haag. Het gaat hier om het vervangen van de sporen die na een periode van intensief gebruik zijn versleten. Ook wordt de bovenleiding vervangen. Aansluitend voert de gemeente Den Haag werkzaamheden uit aan de verkeersregelinstallatie (VRI). Met deze brief willen wij u op de hoogte stellen van de gevolgen van deze werkzaamheden voor u als bewoner/ondernemer en de bereikbaarheid van uw buurt.

 

Duur van de werkzaamheden
29 juli tot en met 6 september 2019

De eerste week starten we met het inslijpen van de rails. De trams blijven in deze  week gewoon rijden. Van 3 t/m 10 augustus was er een omleiding ingesteld voor de tram 2, 3 en 4. Inmiddels rijden de trams weer hun normale route via HMC Westeinde.

 

Om het werk zo snel mogelijk klaar te hebben wordt er gedurende twee weken ook tijdens de nacht doorgewerkt van 23.00 tot 07.00 uur de volgende dag. Voor deze nachtelijke werkzaamheden heeft HTM vergunning verkregen van de gemeente Den Haag (Voor de vergunning klik hier:  BWT-00045NOW19 Ontheffing geluidshinder nachtelijke werkzaamheden (P034-....pdf.) Weersomstandigheden kunnen ertoe leiden dat er bepaalde dagdelen niet gewerkt kan worden en dat de geplande werkzaamheden verschuiven. Daarnaast kunnen andere onvoorziene omstandigheden tot verschuiving leiden. Op deze website kunt u de actuele planning volgen.

 

Aard van de werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit: verkeersmaatregelen aanbrengen, doorslijpen rails, uithijsen oude spoorstaven en in een container laden voor afvoer, uithijsen en inbouwen nieuwe rails, storten onder- en bovenlaag beton, lassen rails en asfalteren. Hierdoor kan er sprake zijn van overlast in de vorm van geluid en licht. Wij doen ons uiterste best om deze overlast te beperken. Wij vragen u om begrip hiervoor.


Werk combineren

Gedurende de uitvoeringsperiode worden de verkeersregelinstallaties op de kruispunten Waldeck Pyrmontkade – Elandstraat en Noord-West Buitensingel – Zamenhofstraat vervangen omdat deze beide installaties zijn verouderd. Door deze werkzaamheden kan het verkeer last hebben van extra vertraging en geluidsoverlast door het aanbrengen van de detectielussen in de rijbanen. Het voordeel is wel dat we nu alle werkzaamheden die op deze plek nodig zijn kunnen combineren, zodat de overlast en omleidingen in één periode plaatsvinden en we de uitvoering zo efficiënt mogelijk kunnen inrichten. 

 

Bereikbaarheid

De werkzaamheden hebben gevolgen voor het overige verkeer en de bereikbaarheid van het HMC Westeinde ziekenhuis. De verkeersomleiding zal worden aangegeven door middel van verkeersborden. 

-       Van 3 augustus t/m 21 augustus is de Loosduinseweg ter hoogte van de Noord-West Buitensingel afgesloten. Verkeer dat vanaf de Prinsegracht komt, richting Loosduinen kan dus niet rechtsaf de Lijnbaan op, maar wordt omgeleid via De Heemstraat en de Monstersestraat. Verkeer vanaf de Loosduinsekade richting Centrum kan niet rechtsaf de Noord-Westbuitensingel op of rechtdoor via de Lijnbaan. Wel kan bestemmingsverkeer voor HMC Westeinde en het Westeinde rechtdoor over de kruising de Lijnbaan bereiken.

-       Vanaf 22 augustus t/m 5 september is er een omleiding ter hoogte van de Elandstraat. Verkeer op de Koningin Emmakade dat richting het Westeinde rijdt, kan niet linksaf de Elandstraat op. Bestemmingsverkeer voor de Elandstraat wordt omgeleid via het Koningin Emmaplein en in tegenovergestelde richting naar de Elandstraat geleid.

 

 

 

 

 

 

Deze kaarten zijn ook als PDF-bestand te raadplegen.

Lijnbaan NW-Buitensingel WP-kade verkeersomleidingen fase 1 en 2.pdf

Lijnbaan NW-Buitensingel WP-kade verkeersomleidingen fase 3.pdf

Breekvergunning dd 03apr19 - ODW2529093497370807633.pdf

 

Veiligheid

HTM zal tijdens de werkzaamheden al het mogelijke doen om de overlast te beperken en de veiligheid te bewaken. Toch blijft het werkterrein een gevaarlijke plek voor kinderen. U doet er verstandig aan uw kinderen hierop te wijzen.

 

Informatie

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Dit kunt u doen via onze website www.htm.nl/klantenservice of te bellen naar 0900 – 4864636. Wij zijn te bereiken op werkdagen tussen 7.00 uur - 22.00 uur en in het weekend tussen 9.00 uur – en 22.00 uur. Na 22.00 uur kunt u bellen naar 070-371 7030.