Erasmusweg

Van15 augustus 2017
Tot15 september 2017

Aanvullende vervang-, las- en slijpwerkzaamheden

Onlangs hebben er werkzaamheden aan de rails op de Erasmusweg plaatsgevonden. Er zijn echter nog een aantal aanvullende werkzaamheden nodig om de tramrails in optimale staat te brengen. Binnenkort starten deze aanvullende werkzaamheden die ’s nachts plaatsvinden. HTM voorkomt daarmee dat het tramverkeer op dit traject wordt gehinderd.


Duur van de werkzaamheden

De werkzaamheden duren in totaal 13 nachten en vinden plaats in de periode van 15-8-2017 t/m 15-9-2017 tussen 00.00 uur en 07.00 uur. De aanvang en duur van de werkzaamheden berusten op een inschatting. Met name de weersomstandigheden kunnen ertoe leiden dat er niet gewerkt kan worden en dat de geplande werkzaamheden verschuiven. Op deze website kunt u de actuele planning van de werkzaamheden volgen.


Aard van de werkzaamheden

Het gaat in dit geval om vervang-, las- of slijpwerkzaamheden. Bij de uitvoering van deze werkzaamheden kan er sprake zijn van overlast in de vorm van geluid van machines. Wij doen ons uiterste best om geluid- en eventuele andere overlast te beperken, maar kunnen dit helaas niet geheel voorkomen. Wij vragen uw begrip hiervoor.


Informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Via onze site: www.htm.nl/klantenservice/vraag,-opmerking,-klacht-of-schade.Telefonisch: 0900 - 4864636 (elke werkdag van 07.00 - 22.00 uur, za/zo 0.900- 22.00, 10 cent per minuut) en dagelijks na 22.00 uur: 070-3717000.