Laan van NOI - Juliana van Stolberglaan

Van13 januari 2020
Tot25 januari 2020

Onderhoud aan wissels

Op de kruising “LVNOI – Juliana van Stolberglaan” liggen twee wissels die elektrisch bedienbaar moeten worden gemaakt om o.a. in de wintermaanden met de pekeltram, vanaf de Laan van NOI over de Juliana van Stolberg richting het Stuyvesantplein te kunnen rijden.

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren en u de mogelijkheid te bieden zoveel als mogelijk uw normale rijroute te volgen, is er gekozen om de werkzaamheden in 2 periodes uit te voeren.

Uitvoeringsperiode:
Fase 1: uitvoeringsperiode vanaf maandag 13 januari t/m zaterdag 18 januari omleiding op de Juliana van Stolberglaan. Zie figuur 1 voor de omleidingsroute in deze periode.

Fase 2: Uitvoeringsperiode vanaf maandag 20 januari t/m zaterdag 25 januari Omleiding op de J. van Stolberglaan. Zie figuur 2 voor de omleidingsroute in deze periode.

Nachtelijke werkzaamheden
Er zullen ook enkele nachtelijke werkzaamheden plaats vinden waardoor u s ’nachts mogelijk ook enige geluidshinder kan ondervinden. Wij doen uiteraard onze uiterste best om deze overlast zoveel mogelijk te minimaliseren.

 

Figuur 1. Omleidingsroute tijdens de uitvoering van fase 1.