Kruising Ln van Meerdervoort - Goudenregenstraat

Van20 augustus 2017
Tot24 augustus 2017

Las- en slijpwerkzaamheden

Met deze brief willen wij u informeren over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden in uw directe omgeving. De tramrails ter hoogte van de kruising Goudenregenstraat – Laan van Meerdervoort zijn namelijk aan onderhoud toe. Met de benodigde werkzaamheden brengen wij de rails weer in optimale staat, wat nodig is om de wielen van de trams soepel door de rails te laten gaan. De werkzaamheden vinden geheel ’s nachts plaats, omdat we het tramvervoer op dit traject zo min mogelijk willen hinderen en we de veiligheid van voorbijgangers en medewerkers beter kunnen waarborgen.

Duur van de werkzaamheden
De werkzaamheden duren in totaal 1 nacht en vinden plaats in de periode van  20 augustus 2017 t/m 24 augustus 2017 tussen 00.00 uur en 07.00 uur. De aanvang en duur van de werkzaamheden berusten op een inschatting. Met name de weersomstandigheden kunnen ertoe leiden dat er niet gewerkt kan worden en dat de geplande werkzaamheden verschuiven. Op de website www.overhtm.nl onder het kopje werkzaamheden kunt u de actuele planning van de werkzaamheden volgen.

Aard van de werkzaamheden
Het gaat in dit geval om las- en slijpwerkzaamheden. Bij de uitvoering van deze werkzaamheden kan er sprake zijn van overlast in de vorm van geluid en/of licht. Wij doen ons uiterste best om geluid- en eventuele andere overlast te beperken, maar kunnen dit helaas niet geheel voorkomen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Informatie

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Via onze site:  www.htm.nl/klantenservice/vraag,-opmerking,-klacht-of-schade. Telefonisch: 0900 - 4864636 (elke werkdag van 07.00 - 22.00 uur, za/zo 0.900- 22.00, 10 cent per minuut) en dagelijks na 22.00 uur: 070-3717000.