Kerkplein

Van4 maart 2019
Tot16 maart 2019

Grondroerende werkzaamheden

BAM Infra Rail brengt op deze locatie in opdracht van HTM leidingen aan langs de tramrails. Het is voor deze werkzaamheden noodzakelijk om de stoep en trambaan te openen. Wij begrijpen dat het vervelend is dat de straat weer open moet, een jaar na de herinrichting van het Kerkplein door de gemeente Den Haag. Maar deze werkzaamheden konden destijds helaas niet tegelijkertijd met de aanleg van de sporen worden uitgevoerd.

 

Op deze locatie is, zoals u wellicht weet, een nieuw type railconstructie toegepast. HTM wil nu weten hoe deze constructie zich gedraagt in de grond en we kunnen dit pas vaststellen nu de trams hier geruime tijd overheen hebben gereden. De aan te leggen leidingen met meetapparatuur gaan ons helpen dit in de toekomst ook te kunnen doen zonder de rails te openen. Om de hinder voor de woningen en bedrijven zoveel mogelijk te beperken, gaan wij het werk in kleine gedeeltes uitvoeren.  

 

Duur van de werkzaamheden

De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 4 maart t/m 15 maart tussen 07.00 uur en 17.00 uur op twee locaties rond het Kerkplein. Vooralsnog is de planning dat er van maandag 4-3 t/m vrijdag 8-3 ter hoogte van Hommerson Casino en de Visbanken wordt gewerkt. En van 7-3 tot en met 14-3 ter hoogte van Ecoplaza en Anne & Max. De aanvang en duur van de werkzaamheden berusten op een inschatting. Met name de weersomstandigheden kunnen ertoe leiden dat er niet gewerkt kan worden en dat de geplande werkzaamheden verschuiven. U kunt de actuele planning op deze website volgen. 

 

Aard van de werkzaamheden

Het gaat in dit geval om grondroerende werkzaamheden en leidingaanleg. Wij doen ons uiterste best om geluid- en eventuele andere overlast te beperken, maar kunnen dit helaas niet geheel voorkomen. Wij vragen uw begrip hiervoor. Verder vinden wij het belangrijk om tijdens de werkzaamheden de veiligheid en bereikbaarheid van het Kerkplein zoveel mogelijk te waarborgen. Daarom plaatsen we ter hoogte van Anne & Max en het Hommerson Casino tijdelijke verkeersmaatregelen nabij de trambaan en worden er verkeersregelaars ingezet. Hierdoor zal het autoverkeer minimale hinder ondervinden van de werkzaamheden.