Heemstraat

Van20 maart 2017
Tot31 maart 2017

Verwijderen en aanvullen van spoorgrind

HTM laat werkzaamheden uitvoeren aan de tramsporen op de Heemstraat tussen het Hobbemaplein en de Hoefkade. Voor deze werkzaamheden hebben HTM en Aannemerbedrijf AH. Vrij een vergunning gekregen van de gemeente. De werkzaamheden vinden in zijn geheel ’s nachts plaats, omdat er tijdens het werk geen tramverkeer mogelijk is. De machines die voor de werkzaamheden nodig zijn moeten op het spoor staan.


Planning
De werkzaamheden starten op zondag- maandagnacht 20 maart 2017, vinden plaats gedurende de nacht van 0.00 uur tot 06.00 uur en zullen ca. 10 nachten in beslag nemen. In de weekenden zijn er geen werkzaamheden. De aanvang en duur van de werkzaamheden berusten op een inschatting. Met name de weersomstandigheden kunnen ertoe leiden dat er niet gewerkt kan worden en dat de geplande werkzaamheden verschuiven. Op deze plaats vindt u de actuele planning.


Aard van de werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen en aanvullen van de ballast (spoorgrind) tussen de sporen. Deze werkzaamheden worden met kranen en een zuigwagen uitgevoerd. Hierdoor kan er sprake zijn van overlast in de vorm van geluid en licht. Wij doen ons uiterste best om deze overlast te beperken.


Met vragen kunt u terecht bij C.Booster van AH.Vrij, via telefoonnummer 06-15871395.