Harstenhoekplein

Van30 oktober 2016
Tot7 november 2016

Onderhoudswerkzaamheden - rails slijpen

De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een spoorstaafconditioneringsysteem (voor het reduceren van tramgeluid).

 

De werkzaamheden vinden plaats van 30 oktober tot 7 november tussen 21:00 uur en 07:00 uur. Duur en aanvang van de werkzaamheden berusten op een inschatting. Met name de weersomstandigheden kunnen ertoe leiden dat er op sommige momenten niet gewerkt kan worden en de werkzaamheden verschuiven.Bij de diverse werkzaamheden aan de rails kan overlast optreden in de vorm van geluid en licht. Wij doen ons uiterste best om geluid- en eventuele andere overlast te beperken, maar kunnen dit helaas niet geheel voorkomen.