Goeveneurlaan

Van8 mei 2017
Tot26 mei 2017

Groot onderhoud

Binnenkort laat HTM werkzaamheden uitvoeren aan het wissel, de kruising en de bocht van de Goeverneurlaan richting Oudemansstraat. De rails op deze locatie moet na jaren van intensief gebruik worden vervangen. Een deel van deze werkzaamheden vindt ‘s nachts plaats, omdat anders het tramverkeer op dit traject teveel wordt gehinderd of zelfs helemaal niet kan rijden.


Duur van de werkzaamheden

De werkzaamheden starten op maandag 8 mei 2017 en eindigen op vrijdag 26 mei 2017. Voor de nachtelijke werkzaamheden heeft HTM vergunning verkregen van de gemeente Den Haag. Het gaat hier om vijf aaneensluitende nachten, vanaf de nacht van zaterdag 13 mei 2017 tot en met woensdag 17 mei 2017, tussen 23.00 uur en 07.00 uur. De aanvang en duur van de werkzaamheden berusten op een inschatting. Met name de weersomstandigheden en verkeersintensiteit kunnen ertoe leiden dat er niet volgens planning gewerkt kan worden en dat de werkzaamheden verschuiven. Op deze website kunt u de actuele planning van de werkzaamheden volgen.  

Aard van de werkzaamheden

De nachtelijke werkzaamheden bestaan uit: het wisselen van spoorsecties; aanbrengen spoorstaafbevestiging; stellen van sporen; betonstort en laswerkzaamheden. De overige werkzaamheden als asfalteren en verdere civiele afwerking vinden op de dag plaats. In verband met de werkzaamheden verwachten wij dat u overlast kunt ervaren in de vorm van geluid en licht. Wij doen ons uiterste best om geluids- en eventuele andere overlast te beperken, maar kunnen dit niet geheel uitsluiten. Wij vragen om uw begrip hiervoor.  

Veiligheid
HTM doet tijdens de werkzaamheden al het mogelijke om de overlast te beperken en de veiligheid te bewaken. Toch blijft het werkterrein een gevaarlijke plek, met name voor kinderen.                                                                                                                                                                                                                                       

Informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons Contactcentrum bereiken via https://www.htm.nl/klantenservice/vraag,-opmerking,-klacht-of-schade/. Of bellen met: 0900-48 64 636 (werkdagen van 07.00 – 19.00 uur, gebruikelijke belkosten). Tijdens de werkzaamheden kunt u bellen met 070-374 9149 (tussen 19.00 uur en 07.00 uur, doordeweeks en in de weekenden).