Delftweg

Van27 september 2017
Tot29 september 2017

Maaien van bermen

Binnenkort voert HTM werkzaamheden uit aan de sporen op de Delftweg, tussen 's Gravenmade en de Hoornbrug. Deze werkzaamheden vinden geheel ’s nachts plaats, omdat we het tramvervoer op dit traject zo min mogelijk willen hinderen.

Duur van de werkzaamheden
De werkzaamheden duren in totaal twee nachten en vinden plaats in de periode van 27 t/m 29 september 2017 tussen 00.00 uur en 07.00 uur. De aanvang en duur van de werkzaamheden berusten op een inschatting. Met name de weersomstandigheden kunnen ertoe leiden dat er niet gewerkt kan worden en dat de geplande werkzaamheden verschuiven. Op deze website kunt u de actuele planning van de werkzaamheden volgen.

 

Aard van de werkzaamheden

Het gaat in dit geval om het maaien van de bermen. Bij de uitvoering van deze werkzaamheden kan er sprake zijn van overlast in de vorm van geluid en licht. Wij doen ons uiterste best om geluid- en eventuele andere overlast te beperken, maar kunnen dit helaas niet geheel voorkomen. Wij vragen uw begrip hiervoor.   


Informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Via onze site: www.htm.nl/klantenservice/vraag,-opmerking,-klacht-of-schade Telefonisch: 0900 - 4864636 (elke werkdag van 07.00 - 22.00 uur, za/zo 0.900- 22.00, 10 cent per minuut) en dagelijks na 22.00 uur: 070-3717000.