Beatrixlaan - Spanningsluis

Van7 november 2016
Tot12 november 2016

Slijpen spoorstaven

De werkzaamheden vinden plaats tussen 21:00 uur en 07:00 uur. Duur en aanvang van de werkzaamheden berusten op een inschatting. Met name de weersomstandigheden kunnen ertoe leiden dat er op sommige momenten niet gewerkt kan worden en de werkzaamheden verschuiven.Bij de diverse werkzaamheden aan de rails kan overlast optreden in de vorm van geluid en licht. Wij doen ons uiterste best om geluid- en eventuele andere overlast te beperken, maar kunnen dit helaas niet geheel voorkomen. Wij vragen uw begrip hiervoor.