Erkenningsregelingen

Voor diverse categorieën werken, diensten en leveringen gebruikt HTM een erkenningsregeling. Partijen kunnen zich hiervoor op ieder tijdstip aanmelden. De doorlooptijd voor erkenning bedraagt in de praktijk 3-6 maanden. Dit is onder meer afhankelijk van de snelheid en compleetheid waarmee gegadigden hun informatie aanleveren.

Met ingang van 1 januari 2018 is de nieuwe erkenningsregeling 2018 - 2021 in werking getreden voor de categorieën 5.1 t/m 5.5.

Vragen over erkenningsregelingen?

Neem contact op met de heer D. Blischke, sectorhoofd Inkoop.

Stuur een email