Erkenningsregelingen

Voor diverse categorieën werken, diensten en leveringen gebruikt HTM een erkenningsregeling. Partijen kunnen zich hiervoor op ieder tijdstip aanmelden. De doorlooptijd voor erkenning bedraagt in de praktijk 3-6 maanden. Dit is onder meer afhankelijk van de snelheid en compleetheid waarmee gegadigden hun informatie aanleveren.

De erkenningsregeling voor spoorlaswerk is komen te vervallen. De behoefte van HTM is gewijzigd. Met ingang van 01-05-2015 is na een EU aanbesteding, de opdracht gegund aan TSB GmbH. Dit is een opdracht met een looptijd van 2 jaar, met een optie tot verlenging van 2 maal 1 jaar (2018 is het laatste jaar).

Voor laswerk aan het spoor (met name verhardingslassen) is de erkenningsregeling gepubliceerd in 2010. Deze is per 01-01-2015 komen te vervallen (SMAW, proces 111). De aannemers, erkend volgens categorie 5.2, dienen verbindingslassen volgens nieuwe HTM norm ‘VILL’ uit te voeren (HTM zal de betreffende aannemers hierover verder informeren).

Met ingang van 1 januari 2018 is de nieuwe erkenningsregeling 2018 - 2021 in werking getreden voor de categorieën 5.1 t/m 5.5.

Vragen over erkenningsregelingen?

Neem contact op met de heer D. Blischke, sectorhoofd Inkoop.

Stuur een email