Veiligheid

Sociale veiligheid

HTM biedt haar reizigers veilig, snel en comfortabel openbaar vervoer in de Haagse regio. Ter bevordering van de veiligheid en gastvrijheid werken bij HTM 138 buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA), ook wel controleurs genoemd. Zij treden op als gastheer/-vrouw en zien toe op de veiligheid in onze voertuigen en op de halten Daarnaast werken er 109 beveiligers bij HTM, die eveneens optreden als gastheer/-vrouw en toezien op de veiligheid in de tram, maar geen BOA-bevoegdheden hebben. Voor sommigen is het niet duidelijk welke de bevoegdheden een BOA van HTM heeft. Daarom informeren we u hier graag over op deze pagina.

                                           

De BOA-controleur 

De algemene voorwaarden stads- en streekvervoer 2015 en de Wet personenvervoer 2000 vormen het uitgangspunt voor het werk van de BOA. Om het reizen voor iedereen zo aangenaam mogelijk te laten verlopen hanteert HTM reisregels. De BOA krijgt bij HTM een uitgebreide opleiding, waarbij wetgeving, gedragstrainingen en praktijkervaring afwisselend aan de orde komen. De controleurs van HTM zijn bevoegd om overtredingen in het OV te verbaliseren en overtreders aan te houden. Sinds vele jaren zijn hierover duidelijke werkafspraken gemaakt tussen HTM en de politie. Eén van die afspraken is dat het zogeheten Flexibel Ondersteunings Team (FOT) van HTM aangehouden personen in speciaal daarvoor ingerichte bussen zelf vervoert naar het politiebureau. Hierdoor kan HTM bij aanhoudingen veilig en snel handelen ter voorkoming van escalatie, bijvoorbeeld door bemoeienis van omstanders. 

Bevoegdheden controleurs

In de Beleidsregels Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (versie 10 juli 2017, 36058) en de Politiewet 2012 staat uitgebreid beschreven welke taken en bevoegdheden BOA’s hebben in de uitoefening van hun functie. De controleurs van HTM zijn bevoegd om in het OV op te treden. Ze zijn 
geweldsbevoegd en mogen transportboeien en een wapenstok gebruiken. Overigens maken de controleurs van HTM geen gebruik van een wapenstok omdat zij door hun training en opleiding veelal in staat zijn gespannen situaties te de-escaleren. Bij geconstateerde overtredingen in bus of tram van HTM kunnen zij personen aanhouden en vervoeren naar het politiebureau. De controleurs van HTM zien toe op de naleving van de eerdergenoemde algemene voorwaarden stads- en streekvervoer 2015, de Wet personenvervoer 2000 en de HTM-reisregels. 

 

Opleiding controleurs

HTM leidt controleurs op tot BOA OV. In tegenstelling tot het standaard BOA-examen bevat het BOA OV examen inzichtvragen met een hogere moeilijkheidsfactor. Daarnaast toetst HTM jaarlijks belangrijke kennis over wet- en regelgeving en de gedragsvaardigheden jaarlijks in deelexamens. HTM meent dat het beter is om elk jaar met de inhoud van het vak bezig te zijn, inclusief een jaarlijkse toetsing in deelexamens. Daarnaast moeten de controleurs elk jaar examen doen in het omgaan met agressie, gedragsvaardigheden en benaderingstechnieken. Docenten van de politieacademie nemen elk jaar examens af bij alle HTM controleurs voor het behouden van hun geweldsbevoegdheid, dit gebeurt ook bij politieagenten. Dit examen gebeurt op basis van de Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Buitengewoon Opsporingsambtenaar (RTGB). Deze regeling kent een praktijkonderdeel aanhoudingstechnieken en zelfverdediging (AZV) en een theoretisch onderdeel geweldbeheersing (GB).

 
Nauwe samenwerking met politie
HTM werkt al vele jaren nauw samen met de politie Den Haag. Dit gebeurt op grond van een convenant uit 2006 met de toenmalige politie Haaglanden, waarin is afgesproken dat HTM de aangehouden verdachte naar het politiebureau vervoert. Dit convenant is gebaseerd op het Besluit Buitengewoon opsporingsambtenaren 9247. Als een verdachte uitdrukkelijk geen medewerking verleent of niet door HTM wil worden vervoerd, dan verzoekt HTM de politie om assistentie. Wanneer BOA’s van HTM hun strafrechtelijke bevoegdheden gebruikmaken leggen zij verantwoording af aan Justitie. Voor dit deel van hun werk doen zij dat aan de regionale politiechef als directe toezichthouder en de hoofdofficier van justitie als toezichthouder. 
There is not much printable on this page.