Onze opdrachtgever

De opdrachtgever van HTM is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) die eind 2014 werd opgericht. In totaal 23 gemeenten uit de regio besturen de MRDH. Deze gemeenten bundelen hun krachten om het gebied beter bereikbaar te maken en het economisch vestigingsklimaat te versterken. Voor het onderdeel bereikbaarheid - en daarmee voor HTM - is de Vervoersautoriteit van de MRDH de belangrijkste speler. Deze autoriteit heeft de bevoegdheid om concessies te verlenen aan openbaar vervoerbedrijven. Hiervoor krijgt zij geld van de Rijksoverheid.

Binnen de MRDH bestaat de zogeheten Bestuurscommissie Vervoersautoriteit (Va). Deze commissie is door het algemeen bestuur van de MRDH ingesteld ter behartiging van taken op het terrein van verkeer en vervoer, waaronder het ontwikkelen en realiseren van beleid en het nemen van maatregelen, binnen de Metropoolregio. Aan de Bestuurscommissie Va zijn de wettelijke bevoegdheden van het dagelijks bestuur inzake verkeer en vervoer overgedragen. Deelnemers zijn de portefeuillehouders verkeer en vervoer van de 23 gemeenten.

Voor gedetailleerde informatie over de MRDH kunt u  de website van deze organisatie bezoeken.

There is not much printable on this page.