Onze aandeelhouders

Sinds 2013 is het aandelenkapitaal van HTM Personenvervoer NV verdeeld over twee aandeelhouders: 51% van de aandelen was in handen van HTM Beheer BV, een vennootschap die op haar beurt geheel eigendom is van de gemeente Den Haag. De overige 49% van de aandelen was in handen van Abellio Nederland BV, een volledig dochterbedrijf van de NS Groep NV, die geheel eigendom is van de NV Nederlandse Spoorwegen. De NS besloot in de tweede helft van 2016 haar aandelen terug te verkopen aan de gemeente Den Haag. Op basis van Europese wetgeving die samenhangt met de inbesteding van de railconcessie is MRDH inmiddels toegetreden als aandeelhouder van HTM. MRDH verwierf een aandeel met bijzondere rechten. Behalve dit aandeel zijn de overige aandelen weer in handen van de gemeente Den Haag. De wijziging in de eigendomsverhoudingen gebeurde op 7 december 2016 tijdens de overdracht van de aandelen. Opdrachtgever MRDH heeft HTM hierop opnieuw de zogeheten railconcessie verleend voor de periode 2016-2026, waardoor HTM met trams blijft rijden in de Haagse regio.

De railinfrastructuur en alle onroerende zaken van HTM zijn ondergebracht in HTM Railinfra BV; een volledig dochterbedrijf van HTM Beheer BV. HTM Personenvervoer NV voert het bestuur van HTM Railinfra, waarmee is beoogd de verticale integratie te waarborgen tussen het beheer van de infrastructuur en de exploitatie van de vervoerdiensten.