Beheer door HTM

Beheer door HTM

HTM beheert liften en roltrappen die het eigendom zijn van gemeenten of de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Daarnaast beheert HTM stukken bestrating op en rond bus- en tramhaltes. Op een bordje bij haltes of liften staat vaak dat het object ‘in beheer’ is bij HTM. Met een telefoonnummer waarop mensen meldingen kunnen doorgeven. Dit maakt dat de lezer er vanuit gaat dat HTM de eigenaar is van een abri, roltrap, lift of digitaal reisinformatiebord (DRIS-bord).

HTM vervult echter alleen de ‘loketfunctie’ voor melders en stuurt klachten en meldingen door naar onderhoudsbedrijven die defecte voorzieningen repareren. Vooral bij kostbare reparaties moet HTM eerst toestemming krijgen van de eigenaar van de voorziening die de financiering van de reparatie regelt. Dit soort processen neemt vaak de nodige tijd in beslag en roept onvrede op bij de gebruikers van de voorzieningen. HTM heeft hier alle begrip voor. Het is immers buitengewoon vervelend wanneer bijvoorbeeld een lift of roltrap kapot is. Zeker wanneer een reiziger een beperking heeft en de voorzieningen noodzakelijk zijn om zorgeloos en veilig te kunnen reizen. U kunt er echter van op aan dat HTM zich in nauwe samenwerking met de eigenaren inspant om defecte voorzieningen zo snel mogelijk te laten maken.

 

Lift op een halte van de RandstadRail.

DRIS bord Vredespaleis

Digitaal Reisinformatiebord (DRIS-bord)

Roltrap naar HTM-perron buiten dienst.

There is not much printable on this page.