Prestaties Tram

Op deze pagina vindt u informatie over de belangrijkste cijfers rond de prestaties van HTM in het tramvervoer. Op deze manier ziet u in één oogopslag hoe we het doen in de Haagse regio. Deze informatie is bestemd voor iedereen die is geïnteresseerd in HTM en bevordert de transparantie over onze prestaties.

  • Onder de definitie 'Reizigers' verstaan we het gemiddelde aantal mensen dat per werkdag instapt in al onze trams.
  • Het onderdeel 'Ritten uitval' laat het aandeel van de vooraf afgesproken tramritten zien dat niet is gereden. De norm is dat HTM minimaal 99,6% van de afgesproken ritten rijdt, wat neerkomt op maximaal 0,4% rituitval (de rode lijn in de grafiek).
  • Bij 'Ritten op tijd' staat het aandeel van de tramritten dat HTM op tijd heeft gereden. Een rit is op tijd als de tram niet te vroeg vertrekt en niet meer is vertraagd dan 120 seconden. HTM moet per maand minimaal 90% van de ritten op tijd rijden (de rode lijn in de grafiek).

 

Onderaan deze pagina geven we een korte toelichting op de cijfers, ontleend aan de maandelijkse rapportage aan onze opdrachtgever Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

 

268 duizend
reizigers per werkdag in september
265.000
juni
210.000
juli
221.000
augustus
268.000
september
0.42 %
ritten uitval in september
0.44%
juni
0.21%
juli
0.18%
augustus
0.42%
september
0.4%
92.6 %
ritten op tijd in september
92.7%
juni
93.2%
juli
93%
augustus
92.6%
september
90%

Toelichting cijfers september 2017

Reizigers

In de maand september zijn er twee grootschalige omleidingen (Hollands Spoor en Grote Kerk) die invloed hebben gehad op het aantal reizigers. Desalniettemin is het aantal reizigers in september 2017 gestegen ten opzichte van september vorig jaar.

 

Rituitval

De grootste oorzaak van de rituitval in de maand september werd veroorzaakt door de storm van woensdag 13 september. Door de storm waren er bomen op de bovenleidingen gevallen, waardoor veel ritten uitvielen. De rituitval deed zich voor op de lijnen 9,11,15,16 en 17. Daarnaast werd de rituitval veroorzaakt door een defect koppelstel en wateroverlast, waardoor de tramtunnel tijdelijk was afgesloten.

 

Ritten op tijd

Ook in de maand september lag het percentage van de op tijd gereden ritten ruim boven de norm van 90%. HTM werkt continu aan de verbetering van de punctualiteit om het te vroeg vertrekken zoveel mogelijk te voorkomen.