Prestaties Tram

Op deze pagina vindt u informatie over de belangrijkste cijfers rond de prestaties van HTM in het tramvervoer. Op deze manier ziet u in één oogopslag hoe we het doen in de Haagse regio. Deze informatie is bestemd voor iedereen die is geïnteresseerd in HTM en bevordert de transparantie over onze prestaties.

  • Onder de definitie 'Reizigers' verstaan we het gemiddelde aantal mensen dat per werkdag instapt in al onze trams.
  • Het onderdeel 'Ritten uitval' laat het aandeel van de vooraf afgesproken tramritten zien dat niet is gereden. De norm is dat HTM minimaal 99,6% van de afgesproken ritten rijdt, wat neerkomt op maximaal 0,4% rituitval (de rode lijn in de grafiek).
  • Bij 'Ritten op tijd' staat het aandeel van de tramritten dat HTM op tijd heeft gereden. Een rit is op tijd als de tram niet te vroeg vertrekt en niet meer is vertraagd dan 120 seconden. HTM moet per maand minimaal 90% van de ritten op tijd rijden (de rode lijn in de grafiek).

 

Onderaan deze pagina geven we een korte toelichting op de cijfers, ontleend aan de maandelijkse rapportage aan onze opdrachtgever Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

 

278 duizend
reizigers per werkdag in januari
271.000
oktober
288.000
november
277.000
december
278.000
januari
0.46 %
ritten uitval in januari
0.44%
oktober
0.39%
november
0.33%
december
0.46%
januari
0.4%
92 %
ritten op tijd in januari
91.2%
oktober
90.7%
november
92.7%
december
92%
januari
90%

Toelichting cijfers januari 2019

Reizigers

De maand januari telde fors meer reizigers dan in januari het jaar daarvoor (2018) en ook een fors aantal meer als in december 2018. Het railnetwerk profiteerde in januari van een relatief onverstoorde situatie ten opzichte van het afgelopen jaar, hoewel de buitendienststelling van de Scheveningseweg nog de gehele maand van kracht was. De groei die wordt waargenomen, zit met name op de lijnen 6, 9, 15, 16 die allen hun trendmatige groei van de afgelopen maanden voortzetten.

Rituitval

De oorzaken van de rituitval deze maand waren overwegend van materiële aard (uitval voertuigen en onvoldoende vervangende voertuigen beschikbaar). Op 11 januari was er een stroomstoring in het centrum veroorzaakt door een defect voertuig en op 16 januari waren er twee voertuigstoringen op Randstadrail met forse impact voor de reiziger. Op 25 januari was er een sein/EBS storing en op 27 januari was er een calamiteit in de Jan v/d Heijdenstraat (gasexplosie).

Ritten op tijd

Ook in de maand januari lag het percentage van de op tijd gereden ritten boven de norm van 90%. HTM werkt continu aan de verbetering van de punctualiteit om het te vroeg vertrekken zoveel mogelijk te voorkomen.