Nieuwsbericht | 27 februari 2017

HTM waardeert initiatief HTM-er van het jaar

HTM ziet het als een blijk van waardering voor het werk dat HTM-ers voor de reizigers in de Haagse regio doen met veel vakmanschap en betrokkenheid. Met steun van bijna de volledige Haagse gemeenteraad dient Elias van Hees (PVV) op maandag 27 februari raadsvragen in over het instellen van een publieksprijs ‘HTM-er van het jaar'. Het college wordt gevraagd deze publieksprijs te faciliteren via de gemeentelijke promotiekanalen. Daarnaast wordt het college verzocht in gesprek te gaan met HTM om dit initiatief eenvoudig en efficiënt op te zetten. HTM werkt graag mee om dit initiatief verder vorm te geven.