Persbericht | Den Haag, 26 januari 2017
volgnummer 01

FNV en CNV bereiken cao-resultaat met HTM

FNV en CNV zijn een onderhandelingsresultaat overeengekomen met het Haagse openbaar vervoerbedrijf HTM over een cao voor ruim tweeduizend werknemers. Partijen zijn een loonsverhoging van 2% in 2017 en 2% in 2018 overeengekomen. De structurele eindejaarsuitkering gaat zowel in 2017 als in 2018 omhoog en er komen twintig extra vaste banen voor uitzendkrachten. Ook volgt HTM het landelijke convenant tussen de openbaar vervoerbedrijven dat er naar streeft om personeel op de voertuigen niet meer te laten werken met contant geld. Ook krijgt het rijdend personeel meer keuzevrijheid in de roosters.

Meer zeggenschap over roosters 

Door meer keuzevrijheid in de roosters kan werk en privé beter gecombineerd worden. Er komen duidelijke spelregels over verlofopname, vooral tijdens de zomer. FNV-onderhandelaar Paula Verhoef: “Medewerkers krijgen meer zeggenschap, waardoor de balans werk-privé beter wordt. Daarnaast komen er twee extra vrije dagen voor een bepaalde groep ouderen, zodat zij ook meer lucht krijgen”. 

Extra vaste banen voor uitzendkrachten 

De bonden en HTM hebben afgesproken dat structureel werk voortaan door eigen personeel wordt gedaan. Dit betekent dat er nu minimaal twintig uitzendkrachten een vaste baan krijgen bij HTM.  

Veiligheid 

Om de veiligheid te bevorderen is afgesproken dat voortaan bij onderhoud altijd twee mensen aanwezig zijn, ook ‘s avonds. Ook met betrekking tot de sociale veiligheid zijn er afspraken gemaakt. Onderhandelaar Sanne van der Meulen van CNV Vakmensen benadrukt de afspraak dat HTM met ingang van 1 januari 2018 ernaar streeft dat personeel op de voertuigen niet meer werkt met contant geld. 

Helderheid in afspraken 

Los van al het bovenstaande zijn de afspraken in de cao met betrekking tot de dienstenpakketten en de rolverdeling tussen medezeggenschap en bonden naar de toekomst toe beter omschreven. HTM HRM Manager Karen Bosch: “Met deze afspraak geven we invulling aan een langslepende onduidelijkheid en interpretatie van de cao op dit punt”. HTM handhaaft de beloning aan de medewerkers die is gekoppeld aan de stijging van de klanttevredenheid, zoals die jaarlijks wordt gemeten in het onafhankelijke onderzoek ‘OV-Klantenbarometer’. 

Het onderhandelingsresultaat wordt de komende tijd besproken met de leden. FNV en CNV leggen het resultaat neutraal aan hen voor. De cao HTM geldt voor ruim tweeduizend werknemers.