Persbericht | Den Haag, 7 juli 2016
volgnummer nvt

NS, Q-buzz, HTM, GVB en RET schetsen toekomstbeeld mobiliteit: binnen een uur van stad naar stad

Om een drukbevolkt land als Nederland ook in de toekomst bereikbaar, leefbaar en concurrerend te houden, zijn - behalve een nieuwe manier van kijken naar en denken over mobiliteit van vervoerbedrijven en overheden- jaarlijkse investeringen van minstens een miljard euro nodig. Daarmee kan het OV flexibel ingericht worden met deur tot deur oplossingen van trein en lightrailverbindingen tot diverse vormen van deelvervoer zoals OV-fiets, beltaxis en deelauto’s, zonder een vaste dienstregeling en met de reiziger volledig in control. Deze visie presenteren de vijf OV-bedrijven vandaag. Lees meer in onderstaand persbericht en de Mobiliteitsvisie voor Nederland.  

Persbericht

Samenvatting toekomstvisie

Uitgebreide versie toekomstvisie

directeuren OV bedrijven