Persbericht | Den Haag, 13 mei 2016
volgnummer 09

HTM handhaaft veiligheidsbeleid elektrische rolstoel in stadsbus

Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) meent dat het Haagse vervoersbedrijf HTM gebruikers van een elektrische rolstoel discrimineert door ze niet toe te laten tot de stadsbus. Twee gebruikers van een elektrische rolstoel legden deze zaak onlangs voor aan het CRM. HTM handhaaft echter het beleid om elektrische rolstoelen niet toe te laten tot haar stadsbussen uit het oogpunt van veiligheid. Recent onderzoek wijst namelijk uit dat een zware elektrische rolstoel gaat schuiven in de stadsbus bij bochten naar rechts, zelfs bij geringe snelheid. Daarnaast zorgt de veiligheidsgordel in zo’n situatie voor beknelling van het bovenlichaam van de elektrische rolstoelgebruiker. HTM vindt het toelaten van de elektrische rolstoel tot de stadsbus daarom onverantwoord gezien de onveiligheid en het risico op letsel voor zowel de elektrische rolstoelgebruiker als overige reizigers.

HTM heeft de onderzoeksresultaten aangeboden aan het CRM, die de vervoerder helaas liet weten de uitkomsten niet mee te willen wegen in haar oordeel. HTM betreurt de eenzijdige blik van het CRM waarmee zij volledig voorbijgaat aan de veiligheidsargumenten. Het vervoersbedrijf kan zich dan ook niet vinden in het oordeel van het CRM en meent dat de veiligheid van alle inzittenden in de stadsbus zwaarder weegt dan het toelaten van elektrische rolstoelen. Ook de opdrachtgever van HTM, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), onderschrijft dit standpunt.

Deze week moest stadsbus 23 van HTM een noodstop maken voor een andere weggebruiker. Als gevolg hiervan raakten drie reizigers gewond, waarvan twee moesten worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Dit soort incidenten sterkt HTM in haar veiligheidsbeleid rond het niet toelaten van zware elektrische rolstoelen.

Alternatieven
Gebruikers van elektrische rolstoelen in de Haagse regio zijn niet alleen aangewezen op het vervoer per stadsbus. Als alternatief vervoermiddel kunnen zij gebruikmaken van zes HTM-tramlijnen. Het lijnennet van de toegankelijke trams 2, 3, 4, 11,17 en 19 bedekt een groot deel van Den Haag en omgeving. Het strekt zich uit van Zoetermeer tot Loosduinen, van Leidschendam tot Delft en van Scheveningen via Rijswijk tot Wateringen. Het merendeel van de genoemde tramlijnen doorkruist Den Haag en doet ook het stadscentrum aan. Eind 2017 zijn 9 van de 12 tramlijnen toegankelijk voor onder andere mensen met een elektrische rolstoel. Samen met opdrachtgever MRDH en de gemeenten werkt HTM aan een steeds beter en toegankelijk OV in de regio.

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Meer informatie? Neem contact op met HTM Woordvoering, 070 – 374 9494