Persbericht | Den Haag, 7 december 2016
volgnummer 18

Bonden verwachten geen nieuwe acties Haags openbaar vervoer

GEZAMENLIJK PERSBERICHT FNV, CNV Vakmensen en HTM

Op 1 december 2016 voerden werknemers van het Haagse openbaar vervoerbedrijf HTM actie. De vertegenwoordigers van het personeel (vakbonden FNV, CNV Vakmensen en de medezeggenschap) en de directie voerden vandaag constructief overleg. Omdat de directie van HTM op een aantal belangrijke punten tegemoet is gekomen aan de werknemers, verwachten de bonden dat de medewerkers van HTM geen noodzaak zien om nieuwe acties te gaan voeren. In het overleg over de rijtijden en de zogeheten dienstenpakketten van zowel buschauffeurs als trambestuurders is voortgang geboekt.

Er zijn goede procesafspraken gemaakt over het overleg over de dienstenpakketten van trambestuurders. Rond de rijtijden van buschauffeurs is afgesproken dat de huidige dienstregeling 2016 voor HTMbuzz tijdelijk wordt doorgetrokken naar 2017. De met de opdrachtgever afgesproken wijzigingen in het busvervoer zullen daarom later worden ingevoerd. HTM gaat in een representatieve periode van een aantal weken meten hoe het precies is gesteld met de rijtijden. Hierbij gebruikt HTM een objectieve registratie via GPS-systemen.

Begin 2017 worden de resultaten van deze meting verwacht, waarna er nieuwe afspraken worden gemaakt over de dienstenpakketten.