Persbericht | Den Haag, 20 mei 2016
volgnummer 10

Aantal tramreizigers HTM in 2015 gestegen

Het aantal tramreizigers bij het Haagse openbaar vervoerbedrijf HTM steeg in 2015 naar 257.000 per dag (2014: 254.000). Het bedrijf wist de stijgende lijn in de beoordeling van reizigers vast te houden met een gemiddeld cijfer van 7,5 in 2015 (2014: 7,3) en werd uitgeroepen tot beste busvervoerder van 2015 in de Randstad. HTM boekte over 2015 een positief financieel resultaat van 6,1 miljoen euro (2014: 5,9 miljoen euro negatief resultaat). Dit zijn de belangrijkste cijfers uit het jaarverslag over 2015 dat de gemeente Den Haag en NS als aandeelhouders van HTM onlangs goedkeurden.

Algemeen directeur Jaap Bierman over de bereikte resultaten: “Alle collega’s bij HTM werkten in 2015 hard aan verbeteringen en dat is te zien aan de blijvende stijging in de klanttevredenheid. We zien een mooie groei van het aantal tramreizigers en hopen dat steeds meer mensen het openbaar vervoer ontdekken als goed alternatief voor filerijden in en rond Den Haag. De zorgvuldige introductie van onze nieuwe stadstram gaat daar zeker bij helpen.”

De stijging in het aantal reizigers dat dagelijks instapt in de trams van HTM hangt samen met de autonome bevolkingsgroei, de toename van het gebruik door studenten en de aantrekkende economie. Vooral de lijnen 11 en 12 laten in 2015 een verbetering zien na de eerdere ernstige hinder in 2014 door werkzaamheden in Den Haag. Bij het Spui, het Toernooiveld en de Koninginnegracht zijn grote projecten uitgevoerd, waardoor HTM een aantal lijnen moest omleiden of aanpassen. Dit raakte vooral de lijnen 15, 16 en 17. Herstel van reizigersaantallen na daling door langdurige omleidingen verloopt doorgaans traag.

HTM boekte een positief bedrijfsresultaat van 6,1 miljoen euro over 2015. Dit werd voornamelijk bereikt door verdere kostenbesparingen, bij een dalende overheidssubsidie voor het openbaar vervoer. Meer informatie over de jaarcijfers en de gang van zaken bij HTM in 2015 staat in het vandaag gepubliceerde jaarverslag.


Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie: HTM Woordvoering, 070-374 9494