Persbericht | Den Haag, 29 juni 2015
volgnummer 23

Zomerdienst 2015

Zaterdag 4 juli start zomerdienstregeling

Vanaf zaterdag 4 juli rijden de bussen en trams van HTM volgens een zomerdienstregeling. In de zomervakantie zijn er minder reizigers dan in de rest van het jaar. Daarom past HTM de dienstregeling aan. Voor de meeste bussen en trams betekent dit dat de frequentie iets omlaag gaat. De zomerdienstregeling duurt tot en met zondag 23 augustus. Op maandag 24 augustus hervat HTM de jaardienst voor tram en bus. 

Veel werkzaamheden in de zomer

Tegelijkertijd met het ingaan van de zomerdienstregeling, starten op 4 juli diverse werkzaamheden die gevolgen hebben voor de route van tram en bus.

 • Bouw garage Tournooiveld
  Door de bouw van een parkeergarage vervalt de tramroute over het Korte Voorhout. Tram 15, 16 en 17 worden omgeleid en de halten Korte Voorhout en Buitenhof komen tot oktober 2016 te vervallen.

 • De werkzaamheden op de kruising Spui – Schedeldoekshaven zijn zover gevorderd dat bus 18, 22 en 24 vanaf 4 juli in één en vanaf 27 juli in beide richtingen weer de gebruikelijke route kunnen rijden. Deze bussen reden vanaf 20 april jongstleden een omleiding in het centrum.

 • Aanpassen sporen Parallelweg en halte Jacob Catsstraat
  Voor de komst van de nieuwe stadstram worden de sporen op de Parallelweg en de halte Jacob Catstraat aangepast. Tram 9 krijgt een aangepaste route en de routes van tram 11 en 12 worden ingekort. HTM zet vervangend busvervoer in. De halte Jacob Catstraat komt tijdelijk te vervallen. Deze werkzaamheden duren t/m zondag 26 juli.

 • Vervangen spoorbogen Ternoot
  De route van tram 3 en 4 wordt in twee delen gereden omdat de spoorbogen van Ternoot naar het Beatrixkwartier worden vervangen. Reizigers kunnen overstappen bij halte Laan van NOI.

  Van 3 t/m 16 augustus wordt gewerkt aan de Loosduinseweg/Oude Haagweg in Den Haag. Dit heeft gevolgen voor tram 2, 4 en 6. HTM zet vervangend busvervoer in. En van 31 juli t/m 3 augustus wordt er gewerkt aan de Haagweg in Rijswijk. Dit heeft gevolgen voor tram 1, 5 en 15. Ook hiervoor worden bussen ingezet.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
Bel voor meer informatie met HTM Woordvoering: 070 - 374 9494.