Persbericht | Den Haag, 4 mei 2015
volgnummer 17

Toch akkoord cao-onderhandelingen

HTM sluit tweejarige CAO af - voorgenomen stakingen van de baan

De directie van HTM en de vakbonden FNV en CNV hebben vanavond – 4 mei 2015 - een onderhandelingsresultaat bereikt voor een tweejarige CAO, waarbij een structurele verbetering van de arbeidsvoorwaarden ter grootte van ongeveer 4,4% wordt gerealiseerd. Daarmee zijn de stakingen die gepland waren vanaf woensdag 6 mei van de baan. De vakorganisaties leggen het resultaat met een positief advies voor aan hun leden.

HTM en bonden zijn tevreden met het bereikte akkoord. Paula Verhoef van FNV Bondgenoten: “We moesten van ver komen”. “Dit is een fatsoenlijke structurele verbetering in het arbeidsvoorwaardenpakket,”, vult Sanne van der Meulen van CNV aan. Jaap Bierman, algemeen directeur HTM: “Met dit akkoord investeren wij in onze mensen en in onze dienstverlening, zodat onze reizigers naar steeds grotere tevredenheid, en dus steeds vaker, van ons openbaar vervoer gebruik zullen maken.” 

Onderhandelingsresultaat

In 2015 biedt HTM haar medewerkers een loonsverhoging ter waarde van 1,0% aan, naast een verhoging van de eindejaarsuitkering naar 1.300 euro bruto en twee extra vrije dagen per jaar. Deze zogenaamde vitaliteitsdagen zijn jaarlijks op te nemen of te sparen, teneinde de flexibiliteit en vitaliteit gedurende de gehele levensloop te
verhogen. De hierdoor benodigde vervangingsinzet levert naar verwachting minstens 15 extra vacatures op ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. In 2016 volgt een verdere loonsverhoging van 35 euro bruto per maand vanaf 1 januari, en nog eens 0,75% vanaf 1 juli. Voorts wordt de eindejaarsuitkering vanaf dat jaar pensioengevend

gemaakt. In aanvulling op de bovengenoemde afspraken, komen sociale partners overeen een extra investering van 250.000 Euro per jaar te maken ter vermindering van de werkdruk van de rijdende collega’s.
HTM zal verder jaarlijks een toeslag uitkeren ter grootte van 0,2% van het loon, voor iedere 0,1 punt stijging die gemeten wordt in de jaarlijkse OV-Barometer. Daarbij worden de factoren, waarop HTM een grote invloed heeft, als maatstaf genomen. Denk daarbij aan onder andere rijstijl, klantvriendelijkheid, en netheid van het voertuig. Deze extra toeslag wordt niet bekostigd vanuit de loonruimte. 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
Bel voor meer informatie met HTM Woordvoering: 070 - 374 9494.