Persbericht | Den Haag, 21 september 2015
volgnummer 28

Reizigers geven HTM dikke voldoende

De gemiddelde score die reizigers toekennen aan de kwaliteit van het reizen met HTM is het afgelopen half jaar gestegen van 7,3 naar 7,4. Dat blijkt uit een tussentijdse meting die het vervoerbedrijf heeft laten uitvoeren door hetzelfde onafhankelijke bureau dat ook jaarlijks de landelijke OV-Klantenbarometer uitvoert. HTM heeft deze extra meting uit laten voeren om vaker terugkoppeling van klanten te krijgen en zo beter in te kunnen spelen op wat de reiziger wil. Het onderzoek richt zich op de algemene ritwaardering en verschillende belevingsaspecten van de reis, zoals klantvriendelijkheid, kans op een zitplaats, netheid, informatie, tarief, frequentie en sociale veiligheid in de tram en in RandstadRail. Op de meeste onderzochte punten geven reizigers HTM een hoger cijfer dan een half jaar geleden. 

HTM’s actieve inzet op het verbeteren van de klantbeleving lijkt dus positief effect te hebben. Reizigers geven aan dat ze zich steeds veiliger voelen bij het reizen met het OV en dat ze tevredener zijn over de vriendelijkheid van het personeel, de punctualiteit en het gebruik van de OV-chipkaart. Deze tussentijdse voorjaarsmeting vond plaats tussen 26 mei en 9 juni 2015. Komend najaar zal het CROW-Kennisplatform Verkeer & Vervoer opnieuw de jaarlijkse OV-barometer verzorgen voor vrijwel alle openbaar vervoerbedrijven in het gehele land, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. HTM blijft inzetten op een verdere verbetering van de klanttevredenheid, met daarbij het streven de score van 7,4 te verhogen.

FVVM-wethouder Tom de Bruijn: ‘Zoals aangegeven in het Programma van Eisen voor de Concessie Rail Haaglanden is reizigerstevredenheid voor alle partijen van groot belang. Het verheugt mij dan ook te horen dat reizigers de kwaliteit van het OV in onze regio met een hoger cijfer hebben beoordeeld dan in 2014. Het zou een mooie ontwikkeling zijn als HTM deze stijgende lijn weet voort te zetten.’

Voorzitter Rover Den Haag e.o., Arnold v.d. Heijden: ‘Dat is een mooi resultaat, maar het kan en mag nog beter. Wij vinden het positief dat HTM in samenwerking met zijn klanten, door middel van onder meer het klantenpanel, werkt aan verbetering van de kwaliteit van RandstadRail en tram. Dat is merkbaar en zichtbaar’.

Algemeen directeur van HTM Jaap Bierman: ‘Onze reizigers laten ons weten dat we op de goede weg zitten. Zowel de trams als de RandstadRail scoren steeds beter. Daar ben ik zeer blij om het is een erkenning door onze klanten voor het goede werk van al onze collega’s. Tegelijkertijd zien we uitdagingen, bijvoorbeeld als het gaat om de informatievoorziening bij onverwachte veranderingen in de dienstregeling daar werken we hard aan.' 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
Bel voor meer informatie met HTM Woordvoering: 070 - 374 9494.