Persbericht | Den Haag, 16 april 2015
volgnummer 14

Reizigers bepalen loon bij HTM

Als eerste openbaar vervoerbedrijf in Nederland wil HTM het reizigersoordeel mee laten wegen in de loonstijging van het personeel. De directie wil op die manier de klantgerichtheid in het bedrijf vergroten, en ook alle medewerkers laten delen bij succes wanneer de klanttevredenheid stijgt. De basis voor deze meting is de onafhankelijke, landelijke OV-barometer die jaarlijks wordt gehouden. In 2014 gaven de reizigers een 7,3 aan HTM voor de RandstadRail en de stadstram - een verbetering ten opzichte van vorig jaar. Bij de bussen kreeg HTM een 7,5 - hetzelfde als een jaar eerder. 

CAO-onderhandelingen

In de huidige CAO-onderhandeling heeft de directie een aanbod gedaan voor onder andere 0,5% loonsverhoging, een pensioengevende eindejaarsuitkering, en twee extra vrije dagen ter bevordering van de vitaliteit van de werknemers. Daar bovenop heeft HTM aangeboden de lonen te laten stijgen met 0,2% voor elke 0,1 punt stijging in de klanttevredenheid. HTM-directeur Jaap Bierman "Onze verantwoordelijkheid is om reizigers veilig, snel en comfortabel te vervoeren in deze regio. Zolang de reiziger niet tevreden is, ben ik dat ook niet. Met deze maatregel versterken wij de klantgerichtheid van ons mooie bedrijf.” De vakbonden hebben HTM vandaag laten weten dat ze niet akkoord gaan met dit aanbod en een ultimatum zullen stellen.

Meer, en meer tevreden reizigers

HTM wil meer reizigers, die ook meer tevreden zijn. Dat vereist dat de basis op orde is. De gemiddelde punctualiteit van RandstadRail is de laatste tijd gestegen van 75% (2014) naar 91% (2015). Daarnaast is er veel aandacht voor voorkomen van uitgevallen ritten, en het verbeteren van de reizigersinformatie. Tegelijkertijd
is met opdrachtgever Metropoolregio Rotterdam Den Haag afgesproken dat HTM bij het ingaan van de nieuwe concessie haar resultaat jaarlijks met 10 miljoen euro verbetert.

Bierman: “Wij leveren een uiterste inspanning om de vereiste resultaatsverbetering te bereiken zonder reorganisatie onder onze buschauffeurs, trambestuurders, controleurs of monteurs. Ook willen wij vasthouden aan het dienstenpakket voor onze trambestuurders dat wij vorig jaar met vakbonden en medezeggenschap hebben afgesproken. Looneisen die verder gaan dat het huidige bod zetten die intenties onder druk - ik laat het graag aan onze reizigers over om te bepalen in hoeverre verdere loonstijging gerechtvaardigd is. Laten we met elkaar onze schouders eronder zetten om onze reizigers naar steeds grotere tevredenheid van dienst te zijn.” 


Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
Bel voor meer informatie met HTM Woordvoering: 070 - 374 9494.