Persbericht | Rotterdam / Den Haag, 17 februari 2015
volgnummer 03

Opleiding onderhoudsmonteur railvoertuigtechniek vernieuwd

De gezamenlijke opleiding voor railvoertuig onderhoudsmonteurs tussen de HTM, RET en locomotief- onderhoudsbedrijf Shunter is een succes. Dankzij de komst van de gezamenlijke opleiding komen er jonge en gekwalificeerde onderhoudsmonteurs binnen bij de vervoersbedrijven. De steeds toenemende vergrijzing maakt dat dit steeds belangrijker wordt. De partners in deze opleiding, HTM, RET, Shunter, het CIVOM en ROC Zadkine / BVMT hebben dan ook besloten de opleiding, die de afgelopen drie jaar als pilot liep, te vernieuwen en om te zetten in een structurele samenwerking. De al gespecialiseerde opleiding tot onderhoudsmonteur railvoertuigtechniek is verder aangepast naar de eisen van het steeds complexere materieel. Daarnaast gaan de leerlingen vanaf najaar 2015 al bij de start van de opleiding aan het werk in de werkplaatsen van RET, HTM en Shunter. De structurele samenwerking is in februari 2015 onderstreept in een samenwerkingsplan. 

De pilot is drie jaar geleden gestart om ervaring op te doen met een gezamenlijke opleiding. Toen moesten leerlingen een jaar fulltime naar school en konden zij daarna in de praktijk aan de slag. Tot nog toe hebben 15 leerlingen het diploma Railvoertuig onderhoudsmonteur behaald. Een groot aantal van hen heeft inmiddels een contract gekregen bij een van de bedrijven.

Vergrijzing

De komende jaren gaat een groot deel van het onderhoudspersoneel in de OV-branche met pensioen. Daarnaast worden er, door het geavanceerder worden van de voertuigen, steeds grotere eisen gesteld aan de kennis van monteurs. Het gebruik van de steeksleutel heeft daarom in veel gevallen plaats gemaakt voor een laptop om de elektronica uit te kunnen lezen. Sleutelen in combinatie met ICT kennis dus. Dankzij deze structurele samenwerking zien HTM, RET en Shunter de instroom van nieuwe collega’s met vertrouwen tegemoet.

Het ROC Zadkine biedt de opleiding aan bij de Bedrijfsvakopleiding Metaal en Techniek (BVMT) in Delft. Dit is een kleinschalige school met praktijkgericht onderwijs. De opleidingslocatie is zo gekozen dat het goed te bereiken is voor leerlingen uit zowel Den Haag als Rotterdam. 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
Bel voor meer informatie met HTM Woordvoering: 070 - 374 9494.