Persbericht | Den Haag, 11 november 2015
volgnummer 33

Jaarcijfers 2014

Eenmalige kosten drukken financieel resultaat HTM in 2014

Openbaar vervoerbedrijf HTM boekte over 2014 een negatief resultaat van 5,9 mln euro (2013: 15,5 mln euro positief resultaat). De belangrijkste oorzaak voor dit negatieve resultaat is de verminderde bijdrage van in totaal 4,7 mln euro door de overheid over de jaren 2009 tot en met 2013, die in de jaarrekening over 2014 als verliespost is opgenomen. Ook investeerde HTM in 2014 3,3 mln voor eigen rekening in een driejarig pilotproject voor het verhogen van de sociale veiligheid in de RandstadRail door de inzet van medewerkers die als gastheer optreden. Daarnaast moest HTM een voorziening van 2,3 mln euro nemen voor een schadegeval als gevolg van een aanrijding tussen twee RandstadRail voertuigen eind januari 2014. Zonder deze eenmalige kosten zou het resultaat over 2014 uit zijn gekomen op een positief resultaat van enkele miljoenen euro’s

In 2014 maakten gemiddeld 319.000 reizigers per dag gebruik van HTM: 254.000 reizigers in de trams en 65.000 in de bussen. Ieder jaar brengt een onderzoeksbureau in opdracht van de overheid de klantwaardering in het openbaar vervoer in kaart en publiceert de resultaten in de OV-Klantenbarometer. Als geheel scoort HTM een gemiddelde van 7,3 (2013: 7,2). HTM is positief over de hogere totaalscore ten opzichte van het voorgaande jaar, zeker omdat HTM in 2014 te kampen had met rit uitval en een groot aantal werkzaamheden aan de infrastructuur. Het bedrijf spant zich in om de opwaartse lijn in de klantwaardering voort te zetten.

Na uitvoerig overleg tussen HTM en de opdrachtgever MRDH, het samenwerkingsverband van de 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, kon de jaarrekening 2014 op 11 november 2015 worden vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van HTM Personenvervoer NV. Meer informatie over de jaarcijfers en de gang van zaken bij HTM in 2014 is te vinden in  het jaarverslag 2014.


Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
Bel voor meer informatie met HTM Woordvoering: 070 - 374 9494. 

kengetallen 2014 winst verlies 2014