Persbericht | Den Haag, 15 oktober 2015
volgnummer 30

Continuering gastheerschap RandstadRail tram

Pilot gastheerschap RandstadRail succesvol, HTM pleit voor continuering

Veel reizigers op de RandstadRail 3 en 4 van HTM stellen het op prijs wanneer medewerkers hen helpen bij het instappen, informatie geven over de reisroutes en in de tram Uurnetkaarten verkopen. Dit is gebleken uit een pilot die HTM in het voorjaar van 2013 startte en eind 2015 zal afronden. HTM wil dit gastheerschap echter graag voortzetten. Hiertoe zal het OV-bedrijf begin 2016 concrete voorstellen doen aan de MRDH, het samenwerkingsverband van de 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, bij de inschrijving voor de nieuwe concessie Rail Haaglanden voor de periode 2016-2026. 

Eén van de redenen voor de pilot was de terugloop van de kaartverkoop via de automaten in de RandstadRail trams. De oorzaak hiervan lag in technische storingen en het opzettelijk onbruikbaar maken van de automaten. Door de inzet van de medewerkers is de kans op de laatste oorzaak afgenomen. Ook pakte HTM de technische storingen aan waarmee de beschikbaarheid van de automaten is toegenomen.

Met de reizigers vindt HTM dat het gastheerschap belangrijk is voor de sociale veiligheid en dienstverlening. Om de reiziger toch zo goed mogelijk te blijven bedienen in de periode tussen het beëindigen van de pilot en de besluitvorming over de nieuwe railconcessie, zorgt HTM voor een goede spreiding van de inzet van controleteams op de verschillende tram- en buslijnen.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
Bel voor meer informatie met HTM Woordvoering: 070 - 374 9494.