Persbericht | Den Haag, 16 november 2015
volgnummer 34

Benoeming nieuwe commissarissen HTM

Nieuwe commissarissen HTM

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van HTM Personenvervoer N.V. heeft op 12 oktober 2015 twee nieuwe commissarissen benoemd. Met ingang van deze datum zijn mevrouw drs. M.A.J. (Marjanne) van Ittersum RA en de heer U. (Udo) Groen benoemd als commissaris van HTM Personenvervoer N.V. 

Mevrouw Van Ittersum is sinds 2012 in dienst van NS en op dit moment financieel directeur bij NS Reizigers. Zij heeft 23 jaar ervaring in financiële functies bij Ahold, Albert Heijn, HEMA, KPMG en NS.

De heer Groen is momenteel concerndirecteur van de gemeente Groningen. Hij is lid geweest van de raad van bestuur van ProRail en de Sociale Verzekeringsbank. Daarvoor is hij als organisatieadviseur werkzaam geweest.

HTM en haar aandeelhouders zijn de heren R. (Rob) van Holten en Ir. J.M. (Mel) Kroon zeer erkentelijk voor hun grote inzet in de Raad van Commissarissen in de afgelopen jaren, respectievelijk als voorzitter van de Raad en lid van de auditcommissie. 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
Bel voor meer informatie met HTM Woordvoering: 070 - 374 9494.