Persbericht | Den Haag, 13 oktober 2014
volgnummer 25

Nieuwe stadstram test vannacht

Inmiddels zijn er drie exemplaren van de nieuwe stadstram bij HTM aangekomen. Deze worden ingezet voor opleiding van monteurs en voor een aantal nog uit te voeren testen. Vannacht zijn de eerste testen buiten het remise terrein. Tussen circa 01.00 en 05.00 uur zal daarom op het traject van de Meppelweg tussen de remise Zichtenburg en de Uithof de nieuwe stadstram te zien zijn. Als deze testen goed verlopen, rijden we deze week ook in de nacht vanuit de remise Zichtenburg over de Werf naar de keerlus van lijn 2 op Kraayenstein.

Iedereen is welkom het testen te volgen vanaf de openbare weg. We verzoeken je vriendelijk rekening te houden met het feit dat we ons in bewoond gebied bevinden. HTM hecht er erg aan de overlast voor de omwonenden tot een minimum te beperken! 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
Bel voor meer informatie met HTM Woordvoering: 070 - 374 9494.